عمل به عشق حضرت بهاءالله

Program Picture

ما دو تا

عمل به عشق حضرت بهاءالله
۲۴ خرداد ۱۳۹۷

تهمینه: آرش می‌دونی یکی از ویژگی‌های خاص تعالیم حضرت بهاءالله چیه؟ البته قبول دارم که خیلی چیزها در تعالیم حضرت بهاءالله است که بی‌نظیر و متفاوته. اما این یکی به نظرم یکی از عمیق‌ترین و اساسی‌ترین اون‌هاست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه