دعا و نیایش
Unite
خرداد ۱۵, ۱۳۹۹

ترانه ای با عنوان «UNITE» برگرفته از آثار بهائی با اجرای علی یوسفی.

O Lord! Unite and bind together the hearts, join in accord all the souls, and exhilarate the spirits through the signs of Thy sanctity and oneness. O Lord! Make these faces radiant through the light of Thy oneness. Strengthen the loins of Thy servants in the service of Thy kingdom.

– Abdu’l-Baha

ثبت نام در خبرنامه