علی نصیریان – بخش ۱ / نمایش: بلبل سرگشته – بخش ۱

Program Picture
علی نصیریان – بخش ۱ / نمایش: بلبل سرگشته – بخش ۱
مهر ۲۹, ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت اول سرگذشت علی نصیریان.
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایشنامه بلبل سرگشته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه