عقل و فلسفه
مرداد ۲۳, ۱۴۰۰

جناب فرید از دو منظر یا ساحت برای عقل صحبت کردن و ساحت اول رو علم و دانایی دونستن و کمی در رابطه باهاش صحبت کردن. اما منظر و ساحت دوم چیه؟

ثبت نام در خبرنامه