عفّت و پاکدامنی – بخش ۳

Program Picture
عفّت و پاکدامنی – بخش ۳
آبان ۳۰, ۱۳۹۴

بررسی بخش چهاردهم از کتاب عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. در این قسمت بحث عفت و پاکدامنی چه از سوی مرد چه از سوی زن در یک زندگی موفق ادامه پیدا می‌کند

news letter image

ثبت نام در خبرنامه