عفّت و پاکدامنی – بخش ۲

عفّت و پاکدامنی – بخش ۲
آبان ۱۶, ۱۳۹۴

بررسی بخش سیزدهم از کتاب “عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی”، نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز.

در این قسمت، بحث عفّت و پاکدامنی چه از سوی مرد و چه از سوی زن در یک زندگی موفّق ادامه پیدا می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه