عفّت و پاکدامنی – بخش ۱

Program Picture
عفّت و پاکدامنی – بخش ۱
آبان ۹, ۱۳۹۴

بخش دوازدهم از کتاب “عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی” نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز.

در این قسمت نقش عفّت و پاکدامنی چه از سوی مرد و چه از سوی زن در یک زندگی موفّق بررسی می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه