عفت و عصمت – بخش ۶

Program Picture
عفت و عصمت – بخش ۶
اسفند ۶, ۱۳۹۶

در این قسمت برای بار آخر پارسا فنائیان با جناب احسان رحیمی در رابطه با عفت و عصمت صحبت می‌کند؛ موضوع این قسمت: ظهورات و بروزات پاکی قلب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه