Program Picture

امیدها و نویدها

عصر اطلاعات
۰۸ دی ۱۴۰۰

در همۀ کتب مقدسه تصویری از آیندۀ دوردست و جامعه‌ای که باید در آخرالزمان به منصۀ ظهور در آید، داده شده است و یکی از ویژگی‌های آن ایام، گسترش علم و اطلاع در پهنۀ جهان دانسته شده، چنان که در احادیث اسلامی ذکر آن آمده که آنچه قبل از آمدن موعود اسلام، یعنی حضرت قائم یا مهدی، مکشوف و معلوم بشریت بوده، معادل دو حرف از بیست و هفت حرف الفبا بوده است و چون قائم یا مهدی ظهور کند، بیست و پنج حرف باقی مانده، شناخته خواهد شد. در تورات آمده که در آن ایام، معرفت جهان را خواهد پوشید، چون آب‌ها که سطح دریاها را پوشانیده است.

برای دانلود متن کامل این قسمت، کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه