Program Picture

عصرانه رضوانی – بخش ۲

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

در بخش دوم عصرانه رضوانی ادامه گفتگوی جک گوردون یکی از اعضای هیئت برگزار کننده جمع بین الادیان در منطقه واشنگتن دی سی را با همکارانش به مناسبت عید رضوان خواهیم دید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه