Program Picture

عشق – بخش ۲

آبان ۲۰, ۱۳۹۶

چگونه می‌توان عاشق صادق را از جاهلی خودخواه تمیز داد؟ چگونه می‌توان به صحت عشق در وجود خود پی برد؟ آیا عشق هیجانی موقتی برای تداوم نسل است و در بهترین حالت عادت جایگزینش خواهد شد یا به فضیلتی چون وفا بدل می‌شود؟ امروز نیز چون برنامه قبل و در ادامه کنکاش در مقوله عشق، شاهرخ کوهستانی میزبان دکتر فرشته بتل و دکتر پیمان رئوفی است.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه