عشق و وفاداری
مهر ۱۵, ۱۳۹۸

نبیل: وقتی حضرت باب به جدّه رسیدند، احرام پوشیدند و بر شتر سوار شده به جانب مکّه حرکت کردند. جناب قدّوس پیاده راه می‌پیمود و هر چه آن حضرت فرمودند که سوار شود، پیاده رفتن در حضور ایشان را ترجیح می‌داد.
ماندانا: جونم، چقدر عشق و وفاداری قشنگه!

ثبت نام در خبرنامه