عشق و تاثیرات آن – بخش ۲
فروردین ۲۶, ۱۳۹۶

گفت‌وگوی این هفته به موضوع عشق و عاشقی و انعکاس آن در زندگی فرد و اجتماع می‌پردازد. دکتر مرجان داوودی، روانشناس، این موضوع را از جنبه‌های علمی و انسانی و اخلاقی بررسی می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه