عشق و آشتی
دی ۲۰, ۱۳۹۹

پویا در این داستان از عشق می‌گوید و قدرت آن. از عشق همکلاسی‌های عرب و کلیمی‌اش و مخالفت خانواده‌ها و در نهایت پیروزی قدرت عشق.

ثبت نام در خبرنامه