Program Picture

نماهنگ

عشق منم

۱۸ اسفند ۱۳۹۷

قطعه آوازی با عنوان عشق منم با اجرای بهزاد خوش مشرب.

***

ای عشق منم از تو، سرگشته و سودایی

و اندر همه عالم، مشهور به شیدایی

در نامه مجنونان از نام من آغاز است

زین پیش اگر بودم، سردفتر دانایی

ای باده‌فروش من، سرمایه جوش من

ای از تو خروش من، من نایم و تو نایی

گر زندگی‌ام خواهی، در من نفسی در دم

من مرده صد ساله، تو روح مسیحایی

ای عشق منم از تو …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه