عزیمت از بغداد به استانبول

عزیمت از بغداد به استانبول
مرداد ۳۰, ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله با اعضاء عائلۀ مبارک و گروهی از اصحاب از عراق عازم شهراستانبول شدند. در آخرین ماه‌های اقامت حضرت بهاءالله در بغداد و نیز ایّام توقّف در باغ رضوان ده‌ها لوح از قلم حضرت بهاءالله نازل گردیده است که متأسّفانه فرصت معرّفی آنها نیست. در لوح معروف بلبلان الهی در خصوص ظهور مبارک در باغ رضوان و اصولاً اظهار امر حضرتشان به عین عبارت می‌فرمایند:
«ای بلبلان الهی از خارستان ذلّت به گلستان معنوی بشتابید و ای یاران ترابی قصد آشیان روحانی فرمائید. مژده به جان دهید که جانان تاج ظهور بر سر نهاده و …چشم‌ها را بشارت دهید که وقت مشاهده آمد و گوش‌ها را مژده دهید که هنگام استماع آمد. دوستان بوستان شوق را خبر دهید که یار بر سر بازار آمد و هدهدان سبا را آگه کنید که نگار اذن بار داده. ای عاشقان روی جانان غم فراق را به سرور وصال تبدیل نمائید».

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

ثبت نام در خبرنامه