عزت و بزرگواری
تیر ۵, ۱۳۹۷

ما انسان‌ها عزیز و محترم هستیم. کارشناس برنامه می‌گویند چه کنیم تا فرزندانمان مقام حقیقی خود را درک کرده و خود را حقیر نشمارند تا مورد احترام همه واقع شوند؟

ثبت نام در خبرنامه