عرقی به نشانه شرمساری

عرقی به نشانه شرمساری
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷

شرمساری آدمی از گذشته‌ای که امروز خویش را مدیون بسیاری بخش‌های آنست.

ثبت نام در خبرنامه