عدم صداقت کودکان

Program Picture
عدم صداقت کودکان
اسفند ۱, ۱۴۰۰

کودکان با فطرتی پاک پا به این جهان می‌گذارند و وظیفه والدین و مربیان است که از این فطرت پاک محافظت کنند. به یاد داشته باشیم همه کودکان در ذات صادق هستند. عدم صداقت در کودکان بیانگر حقایقی است که مربوط به امیدها و نگرانی‌های آن‌ها می‌باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه