عدم دخالت بهائیان در سیاست – بخش ۳

Program Picture
عدم دخالت بهائیان در سیاست – بخش ۳
تیر ۲۴, ۱۳۹۸

– معانی جدیدی برای بعضی از مفاهیمی که ما در جامعه به آن عادت داریم.
– بخش سوم سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه