عدم خلق گفتگوی درست در خانواده

عدم خلق گفتگوی درست در خانواده
بهمن ۶, ۱۳۹۹

پدر و مادری که یک کودک و یک نوجوان دارند و از این شکایت دارند که وقتی با فرزندان‌شان گفتگو می‌کنند، صحبت همدیگر را متوجه نمی‌شوند و درک متقابلی بین‌شان وجود ندارد.

ثبت نام در خبرنامه