عدالت
خرداد ۲۶, ۱۴۰۰

در این قسمت پدر از سر کار برگشته است و در مورد احترام به حقوق دیگران در محل کارش صحبت می‌کند. طی برنامه در مورد لزوم داشتن عدالت در زندگی حرف می‌زنند و در آخر هم یک بازی می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه