Program Picture

عدالت در خانواده

اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۹

وقتی صحبت از عدل و عدالت می‌شود معانی متفاوتی به ذهن خطور می‌کند. آیا باید کلیه منابع، امکانات به طور کاملا مساوی بین انسان‌ها تقسیم شود تا عدالت رعایت شود؟ عدالت در خانواده چگونه معنا پیدا می‌کند؟ با ما و مهمانانمان، انیسا و احسان در آش و آشیانه همراه باشید تا در حین پختن عدس پلو با مرغ پاسخ آن‌ها به این پرسش‌ها را دریابید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه