Program Picture
عدالت اقتصادی
مرداد ۷, ۱۴۰۰

قصد ندارم مسخره کنم، فقط می‌خواهم بگویم این اتفاقی است که در چنین حکومت‌هایی رخ می‌دهد. همان‌هایی که به برابری اعتقاد دارند اما به عدالت نه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه