عبدالرحیم جعفری

عبدالرحیم جعفری
مهر ۲۴, ۱۳۹۴

این هفته تقدیم می‌شود به “عبدالرحیم جعفری” بنیان‌گذار و مدیر پیشین انتشارات امیرکبیر.

ثبت نام در خبرنامه