عبدالحمید اشراق خاوری – بخش ۳

Program Picture
عبدالحمید اشراق خاوری – بخش ۳
آبان ۲۱, ۱۳۹۸

بخش سوم سرگذشت جناب عبدالحمید اشراق خاوری.
به منبر رفتن ایشان در ملایر و اشتیاق مردم برای شنیدن موعظه هایش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه