عبدالحسین نوشین – بخش ۱

Program Picture
عبدالحسین نوشین – بخش ۱
تیر ۴, ۱۳۹۶

بخش اول سرگذشت عبدالحسین نوشین نویسنده محقق و کارگردان تئاتر.
نمایش: خروس سحر – بخش اوّل.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه