عبدالبھاء مرکز عھد و میثاق
بهمن ۲, ۱۳۹۹

در این قسمت به موضوع جانشینی بھاءالله و عھد و میثاقی که بھائیان با قبول ولایت عبدالبھاء با وی بسته‌اند پرداخته می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه