عبدالبهاء و وحدت نژادی
مرداد ۱۱, ۱۴۰۰

عبدالبهاء در سفر خود به آمریکا بدون واهمه و هیچ گونه تردیدی از برابری انسان‌ها از هر نژاد، رنگ و ملیتی سخن گفت و بر وحدت نژادی تاکید کرد.

ثبت نام در خبرنامه