از گذشته تا هنوز
عبدالبهاء و هفت شمع وحدت
تیر ۱۴, ۱۴۰۰

عبدالبهاء در لوح هفت شمع با اشاره به نزدیک شدن مردم جهان به واسطه پیشرفت تکنولوژی به بهره‌برداری بهینه از آن برای رسیدن به وحدت جهانی با استفاده از استعاره هفت شمع وحدت می‌پردازد.

قسمت های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه