عبدالبهاء و هفت شمع وحدت
مرداد ۲۵, ۱۴۰۰

عبدالبهاء در لوح هفت شمع با اشاره به نزدیک شدن مردم جهان به واسطه پیشرفت تکنولوژی به بهره‌برداری بهینه از آن برای رسیدن به وحدت جهانی با استفاده از استعاره هفت شمع وحدت می‌پردازد.

ثبت نام در خبرنامه