آنچه گذشت
عبدالبهاء و عشق به ایران
دی ۱۸, ۱۳۹۹
عبدالبھاء با این که در کودکی از ایران تبعید شد و ھیچ‌گاه به ایران بازنگشت، ولی عشقش به سرزمین ایران را در تمام آثارش می توان دید.

ثبت نام در خبرنامه