از گذشته تا هنوز
عبدالبهاء و تعلیم و تربیت
شهریور ۴, ۱۴۰۰

این برنامه به نظریات عبدالبهاء در مورد آموزش و پرورش به ویژه آموزش دختران می‌پردازد.

قسمت های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه