عالم محتاج نفثات روح القدس است

Program Picture
عالم محتاج نفثات روح القدس است
خرداد ۱۲, ۱۳۹۸

عالم محتاج نفثات روح القدس است؛ یکی از تعالیم بهائی است. این تعلیم چیست؟ چگونه کار می‌کند؟ بعد از فهم این تعلیم چه تغییری ممکن است حاصل شود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه