عالم محتاج نفثات روح القدس است

عالم محتاج نفثات روح القدس است
خرداد ۱۲, ۱۳۹۸

عالم محتاج نفثات روح القدس است؛ یکی از تعالیم بهائی است. این تعلیم چیست؟ چگونه کار می‌کند؟ بعد از فهم این تعلیم چه تغییری ممکن است حاصل شود؟

ثبت نام در خبرنامه