عالم انسانی محتاج دین است

Program Picture
عالم انسانی محتاج دین است
تیر ۲۷, ۱۴۰۱

دنیای ما هر چقدر هم که از نظر علمی پیشرفت کند، اگر نیرویی روحانی و الهی در کار نباشد، نتیجه‌اش تنها ویرانی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه