عالم امر – بخش ۲

عالم امر – بخش ۲
فروردین ۲۴, ۱۳۹۵

پیامبران الهی که در عالم امر از عوالم سه گانه حق، امر و خلق قرار دارند، دارای دو مقامند: الوهیّت و عبودیّت۔

ثبت نام در خبرنامه