ظهور کمالات انسانی

ظهور کمالات انسانی
تیر ۵, ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: حدود و قیود در ظهور کمالات انسانی حجاب ظلمانی گردد و آزادی سبب ظهور موهبت الهی شود.

ثبت نام در خبرنامه