ظهور دو پیامبر در یک زمان

ظهور دو پیامبر در یک زمان
شهریور ۱۷, ۱۳۹۸

باب و بهاءالله دو پیامبری هستند که در یک زمان ظهور کرده‌اند، مگر ممکن است در یک زمان خداوند دو پیامبر برای بندگانش بفرستد.

ثبت نام در خبرنامه