ظهور دو پیامبر در یک زمان

Program Picture
ظهور دو پیامبر در یک زمان
شهریور ۱۷, ۱۳۹۸

باب و بهاءالله دو پیامبری هستند که در یک زمان ظهور کرده‌اند، مگر ممکن است در یک زمان خداوند دو پیامبر برای بندگانش بفرستد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه