طوبی شیرازی
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۶

سرکار حاجیه طوبی خانم شیرازی، متخلّص به طوبی + یک غزل و یک مستزاد.

ثبت نام در خبرنامه