Program Picture

تهران من

آرامگاه
۲۵ مرداد ۱۳۹۶

ظهیرالدّوله، آرامگاه فروغ فرخزاد، آرامگاه قمرالملوک وزیری، روح‌الله خالقی و ملک‌ الشّعرا. آرامگاهی فراموش شده در شمال تهران، مکانی که صدای کسانی که در آن مدفون شده‌اند بلندتر از صدای بسیاری از مردم تهران شنیده می‌شود. فقط لازم است که در یکی از صبح‌های پنج‌شنبه به ظهیرالدّوله بروی تا این صدا را بشنوی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه