طنز در شعر فارسی

Program Picture
طنز در شعر فارسی
شهریور ۱۸, ۱۳۹۵

در این برنامه، امیر نمونه‌ای از شعر طنز فارسی را ارائه می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه