طنز در شعر فارسی

طنز در شعر فارسی
شهریور ۱۸, ۱۳۹۵

در این برنامه، امیر نمونه‌ای از شعر طنز فارسی را ارائه می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه