طمع
دی ۱۷, ۱۳۹۴

در این برنامه امیر از سه برادر پلید و شیطانی می‌گوید و یکی از آنها را بیشتر مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه