طلیعه ششم: اختراعات، اکتشافات و عرصه علم و دانش

طلیعه ششم: اختراعات، اکتشافات و عرصه علم و دانش
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۱

اختراعات و اکتشافات تو این یکی دو قرن اخیر محیرالعقوله و این نیست مگه به واسطه‌ آموزش و پرورش و توجه به علم و دانش. آئین بهائی از پیشروان توجه به علم و دانش تو دویست سال گذشته‌ هست. آموزه‌های آئین بهائی نه تنها بر ترتیب و تشویق به آموختن علم و دانش استواره بلکه هر آن‌ چه از دین، خلاف علم و عقل باشه رو خرافه قلمداد می‌کنه. همه این تغییرات در نگرش دین و در نتیجه نگرش انسان، از رضوان و از اردیبهشت ۱۲۴۲ خورشیدی شروع شد. در این قسمت که با اجرای بهمن یزدانی تقدیم شما خواهد شد، هولاکو رحمانیان نیز مهمان برنامه خواهد بود تا در چالش ۵ دقیقه ۵ پرسش، شرکت نمایند.

ثبت نام در خبرنامه