طلیعه ۳: برابری حقوق زنان و‌ مردان

Program Picture

آفتاب پارس - ویژه رضوان ۱۷۹

طلیعه ۳: برابری حقوق زنان و‌ مردان
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

نگاهی گذرا به وضعیت اجتماعی دوران قاجار، یعنی زمان ظهور امر بهائی و شاید حتی نگاهی وسیع‌تر به دنیا، نشان میده که زنان، به راستی از هیچ حقّی برخوردار نبودند که البتّه اثرات اون تا به امروز هم گریبان‌گیر کشورمون و خیلی از نقاط دنیاست. هنوز هم در بسیاری از قوانین حق زن نصف حق مرد بیان میشه و از بسیاری از حقوق مثل حق طلاق محرومند و اکنون تبعیضات مدرنی به‌ وجود آمده است. در چنین موقعیتی، حضرت بهاءالله بحث برابری حقوق زنان با مردان را مطرح کردند که نه‌ تنها به هیچ وجه برای جامعۀ اون روز قابل قبول نبود بلکه هنوز هم در بسیاری از فرهنگ‌ها و کشورها در مقابلش مقاومت شدید وجود داره و ما راه طولانی رو برای رسیدن به تساوی کامل و حقیقی باید طی کنیم. در این قسمت که با اجرای ایمان مهاجر تقدیم شما خواهد شد، خانم پونه کشاورز رهبر نیز میهمان برنامه خواهد بود تا در چالش ۵ دقیقه پنج پرسش شرکت نمایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه