طلوعی دیگر

program picture

طلوعی دیگر

در طول تاریخ، هر زمان بهار زندگی انسان به پستی و انحطاط رو می‌نهد، اخلاق عمومی فاسد می‌گردد و زمستان ظلم و بی‌عدالتی و کینه و نفرت همه جا را فرا می‌گیرد، آنگاه پیامبری که وجودش حیرت انگیز و اسرارآمیز است برانگیخته می‌شود. او طلوع خورشید است پس از تاریکی شب در صبحگاه و بهار است از پس سرمای زمستان. این برنامه از داستان طلوعی دیگر حکایت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه