طرح محلی معبد بهائی در کشور کنیا

Program Picture
طرح محلی معبد بهائی در کشور کنیا
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۷

با حضور بیش از هزار نفر از طرح محلی معبد بهائی در کشور کنیا پرده‌برداری شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه