Program Picture

طاهره قره العین

اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

طاهره قره العین از شخصیت‌های مطرح نهضت باب و نمادی است برای حرکت‌های آزادی‌خواهانه زنان در ایران. طاهره قره العین که بود؟ چه کرد؟ و چه تاثیرات مهمی بر جامعه ایران، به ویژه حرکت‌های پیشرو زنان آزادی‌خواه گذاشت؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه