ضرورت تربیت اخلاقی و روحانی

ضرورت تربیت اخلاقی و روحانی
خرداد ۲۶, ۱۳۹۹

مرضیه: اینجا نوشته که عبدالبهاء «تعلیم و تربیت را به عنوان قانونی ضروری برای ترقی و پیشرفت جامعه لازم شمرد.»
روحی: جالب اینه که بعدش می‌فرمایند عامل اصلی تربیت اخلاقی، عقل و خرد ذاتی انسان نیست، تربیت روحانی ادیانه.

ثبت نام در خبرنامه