صلح و حقوق بشر – بخش ۱

صلح و حقوق بشر – بخش ۱
شهریور ۱, ۱۳۹۵

بخش اوّل سخنرانی با عنوان “صلح و حقوق بشر” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط مهر انگیز کار ارائه گردید.

ثبت نام در خبرنامه