صلح و حقوق بشر – بخش ۳

Program Picture
صلح و حقوق بشر – بخش ۳
شهریور ۱۵, ۱۳۹۵

بخش سوّم و پایانی سخنرانی با عنوان “صلح و حقوق بشر” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط مهر انگیز کار ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه